Inhoud
De op deze website getoonde informatie wordt door Vercate.com met constante zorg en aandacht samengesteld. 

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van (hyper)links, zijn eigendom van Vercate.com Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vercate.com.
 
Privacy
Alle gegevens die u invoert worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Vercate.com zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Vercate.com zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Juridische geldigheid van de disclaimer 
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internet publicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.